Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DeRIJopleiding.nl, Koopmansgracht 22, 8606 AA Sneek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DeRIJopleiding.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van DeRIJopleiding.nl, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DeRIJopleiding.nl verstrekt.

Bij DeRIJopleiding.nl kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom DeRIJopleiding.nl deze gegevens nodig heeft
DeRIJopleiding.nl verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan DeRIJopleiding.nl je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht met één van de leden.

Hoelang DeRIJopleiding.nl gegevens bewaart
DeRIJopleiding.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, telefoonnummer en e-mailadres: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt.

Gegevens over je activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics) .

Internetbrowser en apparaat type: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics).

Delen met anderen
DeRIJopleiding.nl verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van DeRIJopleiding.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DeRIJopleiding.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
DeRIJopleiding.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van DeRIJopleiding.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DeRIJopleiding.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  DeRIJopleiding.nl heeft hier geen invloed op.

DeRIJopleiding.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via DeRIJopleiding.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@derijopleiding.nl. DeRIJopleiding.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
DeRIJopleiding.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DeRIJopleiding.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door DeRIJopleiding.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DeRIJopleiding.nl op via info@derijopleiding.nl.

Contact
Https://derijopleiding.nl is een website van DeRIJopleiding.nl. DeRIJopleiding.nl is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Koopmansgracht 22, 8606 AA Sneek
  • Vestigingsadres: Koopmansgracht 22, 8606 AA Sneek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69555427
  • E-mailadres: info@derijopleiding.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.